ITSMExpert.org > ITSM  > Chuyển đổi số chuẩn bị cho hành động

Chuyển đổi số chuẩn bị cho hành động

Chuyển đổi số là một từ khoá được nổi lên trong năm 2020 và tạo nhiều thảo luận suôi nổi tại Việt Nam. Với sự phát triển rất mạnh mẻ của công nghệ, sức ép cạnh tranh, môi trường cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp gia tăng, hoặc tạo ra lợi thế cạnh trạnh mới. Bài toán chuyển đổi số giúp doanh nghiệp có cơ hội tạo ra các mô hình kinh doanh mới, nâng cấp các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ.

(Hình ảnh trong buổi Talks về chủ đề Ditgital Transformation – Prepare to Action)

Để tiếp tục tạo ra cơ hội học hỏi và chia sẻ của các chuyên gia ITIL Expert, những thành viên tiên phong tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, tập đoàn tiên phong chuyển đổi số.

 

Chủ đề sẽ dẫn dắt bởi chuyên gia Hồ Minh Thắng, Giám đốc khối ITS của NGS.

Chủ đề tập trung vào các nội dung:

  • Hiểu về bối cảnh hình thành chuyển đổi số
  • Các thách thức để duy trì, nâng cấp lợi thế cạnh tranh bằng chiến lược số
  • Kết nối chiến lược kinh doanh với chiến lược số
  • Tạo “đòn bẫy” bằng các framework chuyển đổi
  • Thiết kế hành trình để để chuyển đổi
  • Thôi thúc hành động để chuyển đổi hướng tới các mục tiêu chiến lược
  • Hỏi xoáy & Đáp xoay

(Hình ảnh trong buổi Talks về chủ đề Ditgital Transformation – Prepare to Action)

Chủ đề có hơn 20 chuyên gia ITIL Expert tham gia. Chủ đề diễn ra từ 08:30 AM – 12:00 PM ngày 22/8/2021 theo hình thức online trên nền tảng zoom.

Đây là series các chủ đề chia sẻ, tổ chức workshop của cộng đồng ITSM Expert trong năm 2021.

Ban truyền thông cộng đồng ITSMExpert.org

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x