ITSMExpert.org > ITSM (Page 2)

Workshop – Kể chuyện bằng dữ liệu

Giờ đây bạn gõ từ khoá “Dữ liệu là tài sản” hay “Data is asset” thì bạn sẽ nhận ra ngay rất nhiều tập đoàn, công ty lớn đang đề cập đến chuyện này. Với sự phát triển của công nghệ và thông tin trên...