Chuyển đổi số chuẩn bị cho hành động

Chuyển đổi số là một từ khoá được nổi lên trong năm 2020 và tạo nhiều thảo luận suôi nổi tại Việt Nam. Với sự phát triển rất mạnh mẻ của công nghệ, sức ép cạnh tranh, môi trường cạnh tranh đòi hỏi các doanh...