ITSMExpert.org > Articles posted by Content_Support (Page 2)

Workshop – Kể chuyện bằng dữ liệu

Giờ đây bạn gõ từ khoá “Dữ liệu là tài sản” hay “Data is asset” thì bạn sẽ nhận ra ngay rất nhiều tập đoàn, công ty lớn đang đề cập đến chuyện này. Với sự phát triển của công nghệ và thông tin trên...

Incident management

About this document This document provides practical guidance for the incident management practice. It is split into five main sections, covering: General information about the practice the practice's processes and activities and their roles in the service value chain the organizations and people involved in the...